Pedigree for
(N)Nakimo's 1st Litter

Black Diamond, Black Beauty, Bonita and Nikita

Date of Birth:  November 8th 1991

Breeder:   Siv M. Johnsen


Sire:
Snipp av Årolilja(N)
Colour:

Macereltabby and white (NFO n 09 23)

Sire: Ch. Felix av Årolija(N)
Colour: Macereltabby (NFO n 23)


Sire:
IP/ECHøvedmannsgård Alfa
Colour: Macerelltabby (NFO n 23)

Sire: EC Lian Abjatar
Colour: macerelltabby (NFO n 23)

Dam: Celina av Pussipels
Colour: macerelltabby (NFO n 23)


Dam:
IC Pan's Lisseth
Colour: Black and white (NFO n 09)

Sire: EC/EP Niro's Dunder
Colour: macerelltabby (NFO n 23)

Dam: Pia av Myre
Colour: tortiemackreltabby and white (NFO f 09 23)

Dam: Lotte av Huldrepus
Colour: Black and white (NFO n 09)


Sire:
EP/EC Torvmyra's Vincent
Colour: Black and white (NFO n 09)

Sire: EC/EP Niro's Dunder
Colour: macerelltabby (NFO n 23)

Dam: EC Torvmyra's Eviva Solterona, DM
Colour: macerelltabby and white (NFO n 09 23)

Dam: Ch Petra av Årolilja (N)
Colour: Black and white (NFO n 09)

Sire: EP/EC Torvmyra's Vincent
Colour: Black and white (NFO n 09)

Dam: IC Dollie av Huldrepus
Colour: Black and white (NFO n 09)


Dam:
IC Isis
Colour: Blue blotchedtabby (NFO a 22)

Sire: not registered
Colour: .

Sire: .not registered
Colour: .

Sire: . not registered
Colour: .

Dam: . not registered
Colour: .

Dam: .not registered
Colour: .

Sire: . not registered
Colour: .

Dam: . not registered
Colour: .

Dam: not registered
Colour: .

Sire: .not registered
Colour: .

Sire: . not registered
Colour: .

Dam: . not registered
Colour: .

Dam: .not registered
Colour: .

Sire: . not registered
Colour: .

Dam: . not registered
Colour: .